Stop 5G Finland

Vi möts på torget i Mariehamn, Åland Finland, på Världsprotestdagen mot 5G nu på lördag 26,
kl.10-14 och efter k 14 på Maxinge köpcenter, Jomala till kl.22! Vi delar information, visar filmer av professorer och forskare om faran med den trådlösa strålningen, bjuder på fika! Du är hjärtligt välkommen till den stora gula infobussen på dess platser! Väl mött på lördag!
Birta/ 5G gruppen på Åland

We meet in the square in Mariehamn, Åland Finland, on World Protest Day against 5G now on Saturday 26,
at 10-14 and after k 14 at Maxinge shopping center, Jomala until 22! We share information, show films by professors and researchers about the dangers of wireless radiation, offer coffee! You are most welcome to the big yellow info bus in its places! Welcome to Saturday!
Birta / 5G group on Åland

Spread the love

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *